onsdag 12. august 2015

Stormen Kulturhus i Bodø

På oppdrag i Bodø - Stormen Kulturhus.
Utomhusområdene er utformet av Dark arkitekter.
Arkitekter Stormen er DRDH Architects.